Bureau Kett Paul Verstegen; journalist & tekstschrijver

24dec/10Off

Gemeente Landerd al dagen zonder strooizout

Wethouder Hetty Tindemans: 'Wij vrezen voor gevaarlijke situaties'

LANDERD – Door de hevige sneeuwval zit de gemeente Landerd vanaf maandag zonder strooizout. Het college luidde eind vorige week al de noodklok bij het zogeheten zoutloket van Rijkswaterstaat, maar het mocht niet baten. De gemeente probeerde deze week de wegen sneeuwvrij te houden met sneeuwschuivers en borstelmachines. Woensdagmiddag besloot Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, het zoutloket alsnog in werking te stellen.

In tegenstelling tot vorig jaar gaf Rijkswaterstaat enkele maanden geleden aan dat de voorraad strooizout dit jaar ruimschoots toereikend zou zijn. Niemand had verwacht dat de winter zo vroeg zou vallen. “Zo zout heb ik het nog nooit gegeten”, zegt wethouder Hetty Tindemans. “Het Rijk heeft alles opgekocht. Niemand kan nog aan strooizout komen en dat terwijl er wordt beweerd dat de provincie nog een flinke voorraad heeft.”

Zoutloket
Woensdagmiddag opende de minister het zoutloket na overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Het zoutloket coördineert de vraag naar en het aanbod van zout in Nederland. Afspraak is dat het strooizout uit het loket uitsluitend bedoeld is voor het begaanbaar houden van het hoofdwegennet, de belangrijkste provinciale en gemeentelijke wegen, openbaar vervoer- en calamiteitenroutes.
Met het zoutloket hoopt de minister de ergste nood te lenigen. “Er zijn drie redenen om de zoutloketten te activeren”, weet een woordvoerster van Rijkswaterstaat. “Zo moet er sprake zijn van een dringend zouttekort, de markt levert geen of nog maar in geringe mate zout en er is een aanhoudende kans op gladheid door het weer.”

'Herverdeling'
Of Landerd ook gebruik kan maken van het zoutloket is donderdagochtend nog niet duidelijk. “Rijkswaterstaat is bezig met inventariseren”, vertelt Tindemans. “Als ze daarmee klaar zijn vindt er mogelijk een herverdeling van het zout plaats. Hopelijk kunnen wij dan ook wat meepikken.” Hoe lang de inventarisatie duurt is onbekend. “We kunnen alleen hopen dat ze doorwerken. Anders krijgen wij in de week van 3 januari pas weer zout geleverd, tegen een pittige prijs.”

'Gevaarlijke situaties'
Intussen doet de gemeente er alles aan om de wegen, voet- en fietspaden schoon te houden. Zo zijn woensdag op diverse plekken in de gemeente de voetpaden sneeuwvrij gemaakt, zodat ouderen ook veilig over straat kunnen. Tindemans: “We doen wat we kunnen, maar dat is bar weinig. De gemeente heeft nog een minimale hoeveelheid strooizout voor noodsituaties. Daar hebben we woensdag een klein beetje van gebruikt in de Kerkstraat in Zeeland, omdat anders de buschauffeurs daar niet meer durfden te rijden. Er komt weer een aantal slechte dagen aan en wij vrezen voor gevaarlijke situaties.”

Bossen afgesloten
Niet alleen op de weg levert de sneeuw gevaarlijke situaties op. Donderdag heeft Landerd alle bossen afgesloten. “Er ligt veel sneeuw op de takken en ijzel op de paden”, legt Tindemans uit, “dat kan tot vervelende ongelukken leiden. Daarom plaatsen wij bij alle toegangspaden tot onze bossen een waarschuwingsbord. Mensen mogen het bos wel betreden, maar enkel op eigen risico.”

Gladheidsbestrijdingsplan
Om problemen als dit in de toekomst te voorkomen stelde het college dinsdagochtend het gladheidsbestrijdingsplan 2010/2011 vast. “Ik weet niet wat we nog meer kunnen doen”, laat Tindemans weten. “We kunnen overwegen een contract te nemen bij een zoutleverancier, maar gemeenten die wel een contract hebben krijgen ook niets geleverd. Daar schieten we ook niets mee op.”

Filed under: Artikelen Comments Off
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.